وردپرس پارسی-۲.۰

اول اینو بخونید: خبرهاي خوب از وردپرس 2 فارسي.
خیلی دلم می خواست کمکشون کنم ولی نه وقتشو دارم و از اون مهمتر سوادشو.
موفق باشند.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Leave a Reply