پیشنهاد اولم دیدن این سریاله scrubs .زاک براف(zach braf ) رو که می شناسید؟ نه؟ انیمشین جوجه کوچولو(chicken little) رو که دیدید؟ خوب همونه که جای جوجه کوچولو حرف می زنه, توی این سریال نقش اصلی رو بازی می کنه یکی از دکترها. هر قسمتش 30 دقیقه بیشتر نیست نتیجتا وقت زیادی ازتون نمی گیره. بیشتر ماجراها توی یه بیمارستان با محوریت دکترها, پرستارها, کارکنان بیمارستان و بیمارها می گذره. کار یه کار کمدی هستش از نوع مبالغه آمیز (exaggeration) که ممکنه در اولین بار تماشا یه کم نچسب به نظر برسه ولی بعد از دو سه دقیقه راه می افته.