پیشنهاد امروز به پیشنهاد دیروز وابستگی شدیدی داره. چه طور مگه؟ خوب می خوام امروز گوش دادن به ساندترک پایانی لیون رو توصیه کنم. کار sting.
لذت ببرید.
تکمیل: اینم لینک دانلودش( خیلی خیلی از سعید طاهری عزیز ممنونم.):Shape_of_my_heart.rar