نسیم

nasim1.jpg
پیشنهاد امروز یه مجله است. ماهنامه نسیم. قدیم ندیما یه هفته نامه ای منتشر می شد به اسم تماشاگران یه مجله لایت( سبک) و عامه پسند.اینم کار همون تیمه. قیمت عجیبی داره 999 تومان! ولی ارزش خریدن و خوندنشو داره.

One thought on “نسیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *