اسکار امسال

خوب اسکار هم برگزار شد و جوایز اهدا شد.

فعلا دست به نقد مشروح مراسمو بخونید: مراسم اسکار

2 از طریق در “اسکار امسال”

پاسخی بگذارید