اسکار امسال

خوب اسکار هم برگزار شد و جوایز اهدا شد.

فعلا دست به نقد مشروح مراسمو بخونید: مراسم اسکار

2 دیدگاه دربارهٔ «اسکار امسال»

پاسخی بگذارید