یکی نیست بگه بابا پسرم, مگه مجبوری می خوای n تا کار رو با هم تموم کنی؟

نه وجدانا بیماری؟
ولی فعلا که داره جواب میده. بعد از تقریبا دو سال پیچوندن دارم(بهتره بگم داریم چون تنها نیستم خوشبختانه) سه تا سایتی رو که قرار بود پارسال تموم بشند تموم می کنیم. دوتاش جزو مهمترین رویاهای خودمه.

*Leben… I Feel You آهنگیه از شیلر.