مظنونین همیشگی

کیتون همیشه می گفت که من به خدا اعتقاد ندارم ولی ازش می ترسم. خوب من به خدا به خدا اعتقاد دارم ولی از تنها چیزی که می ترسم کایزر شوزه است!

Keaton always said, “I don’t believe in God, but I’m afraid of him.” Well I believe in God, and the only thing that scares me is Keyser Soze.

از مونولوگ های فیلم مظنونین همیشگی!

3 دیدگاه دربارهٔ «مظنونین همیشگی»

  1. کیتون همیشه میگفت من خدا رو قبول دارم و ازش خیلی میترسم منم به خدا اعتقاد دارم ولی از تنها چیزی که میترسم کایزرشوزه است!!

    این دیالوگ درسته اینو کسی میگه که حداقل 15 بار فیلمو دیده و فایل صداشو حداقل 164 بار گوش داده

پاسخی بگذارید