تصور کن

شما در کشوری زندگی می کنید که پنج شنبه ها و جمعه ها تعطیل است.
شما نیازمند خدماتی هستید که در کشور دیگری ارایه می شوند.
در کشور دیگر شنبه ها و یک شنبه ها تعطیل است.
شما به آن خدمات در چهارشنبه شب نیاز جدی پیدا می کنید.

بدین گونه و در همین راستا, چهار چرخ شما به مدت چهار شبانه روز پنچر می شوند.
تمت.

Join the Conversation

4 Comments

  1. کار بلد نیستی چرا بهونه میاری؟! یه تیلیف میزدی به من سه سوته ردیفش میکردم! :bowtie:
    در کل هنوزم دیر نشده! : /
    فعلا

  2. کامی اومدی تو مسنجر یه پیغام بده یه چیزی در مورد بیمس هه!
    حرص نخور که این کشور اکثرا برعکسه. اسم اولیش هم نارنیا بوده شده ایران!

Leave a comment

Leave a Reply