افزونه ی نوشته ی تصادفی

افزونه ای برای نشان دادن نوشته های یک( یا چند دسته بندی به انتخاب شما) به صورت تصادفی.

اطلاعات بیشتر, توی سایت خودش

پاسخی بگذارید