عروسک

بنده‌ی خدا عقده‌ی عروسک داره. نشد من یه دفعه از جلوی اتاقش رد بشم و نبینم که یه عروسک تازه نخریده باشه.الان توی اتاقش، روی میزش، بیشتر از یه عروسک فروشی عروسک هست. بدبختانه سلیقه اش هم خیلی تعریفی نیست میره بی ریختترین عروسک ممکن رو می خره.

One thought on “عروسک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *