4 صبح چه کارهایی میشه کرد؟ خیلی ها این موقع خوابند, خوش به حالشون. خیلی ها هم نه.
من؟ معمولا بیدارم و دارم کارهایی که از روز عقب انداخته ام رو رفع و رجوع می کنم, یعنی تلاش می کنم که رفع و رجوعشون کنم ولی ماگ قهوه و dvdهای روی میز چیز دیگه ای می گه.