چه طور یک بچه معروف بشویم؟
یا چگونه بیاموزیم با استفاده از کار دیگران برای خویشتن خویش آبرو، اعتبار و احیانا سرمایه‌ ای اندک دست و پا کنیم.

برعکس دفعه های قبل نه از توضیح خبری هست نه از آموزش. چیزی نخواهید یافت جز چند کته‌ی کلیدی:
الف) شما باید دو کرکتر کاملا مجزا و متفاوت داشته باشید، اولی (و طبغا قدیمیتر ) یک عدد موجود گاگول، خنگ، بی کله و نفهم و دومی در حد یک نابغه.
سعی کنید پیش از انتخاب کرکتر دوم، کرکتر اول رو تا حد ممکن محو کنید. هرجا با او نID ثبت نام کرده بودید، دوباره با ID تازه اتون ثبت نام کنید، اگه دامینی با اون شناسه ثبت کرده بودید و سایتی راه انداخته بودید اعطیلش کنید.
ب) کرکتر دوم شما باید اعتماد به نفسی در حد ف.ح داشته باشه، حتی بیشتر. جوری که برای کشانی که کرکتر قبلی رو می شناخته اند بشید مایه‌ی تعجب و حیرت و انگشت حیرت بردهان گرند که ایا شما همانید؟
پ) تمام تلاشتون رو بکنید که از کمی سستی طرف مقابل بهره‌ی کامل رو ببرید.

با مقداری تمرین در این زمینه و البته پس از در دست گرفتن زمام امور (به خیال خودتون البته ) و تغییر دادن مقداری از ظواهر امر شما میشید خداوندگار اون چیز.

تبریک می گم.

SHARE