manic

دلم برای خودم, خود خودم, خودی که بودم و دیگه نیستم خیلی تنگ شده, خیلی.

پاسخی بگذارید