وقتی از وردپرس 2.5 حرف می زنیم, از چه حرف می زنیم؟

قبلا گفتم که خودم دارم از وردپرس 2.5 (نسخه بتا البته) استفاده می کنم.
مهمترین تغییراتی که کرده (البته غیر از تغییرات زیرساختی) عوض شدن کلی ظاهر بخش های مدیریتیه.

این صفحه ورود:

داشبورد:

صفحه نوشتن:

صفحه مدیریت نظرها:

صفحه مدیریت افزونه ها:

و صفحه کاربران:

Leave a comment

Leave a Reply