wordpress 2.5

صدای ما را همینک از وردپرس 2.5 می شنوید. بزرگترین تغییر عوض شدن پنل مدیریته.
نکته مهم کار کردن Wp-jalali است.

باقی موارد سر فرصت.

پاسخی بگذارید