جنون

یهو می زنه به سرت همین میشه دیگه. مردشور ببره برنامه ریزی سه-چهارماهه‌ات و خودت رو با هم. حقته که گیر کنی توی این اتاق مزخرف این هتل مزخرتر وسط این ترکیه‌ی مزخرفتر از همه.

1 از طریق در “جنون”

 1. مردشور چه کس را ببرد، مسئله اینست
  /
  /
  /
  /
  /
  /
  وبلاگتو با اپرا یه چک کن، کنار فیلد ایمیل هم به جای منتشر نخواهد شد نوشته منتظر نخواهد شد.

  ارادتمند

پاسخی بگذارید