٢٨ هفته بعد

این که به مراتب از فیلم اول (28 Days Later) فیلم بهتریه به کنار. عاشق این ترک John Murphy شدم.

پاسخی بگذارید