مک‌مِرفی

مک‌مِرفی: کدوم یکی از شما خل و چل‌ها جیگر داره؟

پاسخی بگذارید