که چی بشه؟ نه اصلا نوشتم بعدش چی می خواد بشه؟ اتفاق خاصی مد نظرمه؟ قراره معجزه ای رخ بده؟ بعید می دونم( بهتر بگم مطمینم که نه! هیچ اتفاقی نمی افته هیچ!!!).


تو این دو سه هفته به خاطر یه خورده قاطی پاتی شدن همه چی نتونستم به خیلی از کارام برسم. یکیش اینکه نتوستم مثل سابق آن بشم و به مسیولیت هایی که قبول کردم برسم. خوب نشد دیگه چی کار کنم! کارهای مهمتری داشتم( و هنوزم دارم). دقیقا و تحقیقا و تقریبا از دو هفته پیش تا الان فقط چهار نفر( فقط و فقط و فقط چهار نفر!) زنگ زدن که بگن زنده ای یا مرده. ییشون که زنگ زده بود پرزنتم کنه :annoyed_tb: , می مونه سه تای دیگه. یکیشون که هیچ توقعی با اوضاع و احوال فعلیش ازش نداشتم( همینجا دوباره بهش تسلیت میکم) دومی رو که خدا رو شکر می کنم که حداقل هفته ای دو هفته ای یک بار با هم حرف می زنیم. سومی هم همین طور.

حالا بعد از چند وقت که اومدم می بینم که همه دلخور صف کشیدن که کجایی بابا؟ چرا جواب پیغام ها رو نمی دی؟ فلان کار لنگاش رو هواست! اون یکی کار هنوز پنچره! میلتو بده کارت دارم! چت شده؟ مشکلی با ما داری؟

من همینجا از همه اشون عذر می خوام که به غلط گمان بردم که بنده هم از سلک آدمیان هستم. معذرت می خوام که فکرکردم قبل از هرچیز با هم دوستیم. معذرت می خوام فکر می کردم دوست باید از حال واحوال دوستش خبر داشته باشه. معذرت می خوام که نتوستم که به کارهای محوله برسم( و تا چند روز دیگه هم نخواهم رسید!). :wallbash_tb: [img]http://asefsoft.com/qsimages/99.gif[/img] [img]http://asefsoft.com/qsimages/54.gif[/img] :flush_tb: