توضیح رقت‌انگیز!

پست قبلی، گویا مقادیری توضیح واضحات و ناواضحات لازم داره:

۱- هیچ کدوم رو (فکرشو بکن، هیچ کدوم!) از ماهواره نمی‌بینم. طبعن چوی توی امریکای شمالی نیستم امکان دیدن این‌ها رو از خود تلویزیون ندارم. عطف به تاخیر تقریبن یک روزه‌ی بین روز دیدن و روز پخش!
۲- تحقیقن و تقریبن (و عملن) و با هر متر و معیاری، یکی دو پله از تبدیل شدن به یک Coach Potato اصیل عقبم.
۲.۱- لازم به توضیح است که تا پارسال همین موقع، بنده‌ی حقیر فقیر یک Coach Potato اصیل بودم، منتها با حضور در کمپ و به شیوه‌ی یابویی موفق به ترک گشتم.
۳- بیسکوییت کرمدار کاکائویی فراموش شده بود.
۴- روزی بیشتر از ۲-۳ ساعت خوابم نمی‌بره.
۵- همه‌ی این‌ها جدا از سنت حسنه‌ی فیلم دیدن است!
۶- چندتایی هم از قلم افتاده بود که به پیوست تقدیم می‌گردند:

کار ۱۳ قسمتی ناب AMC (که متاسفانه برای فصل دوم تمدید نشد). بدجور آدم رو موقع تماشا یاد سه روز کندور و همه‌ی مردان رییس جمهور می‌اندازه.

اعتراف: جلوی Legal Drama هیچ دفاعی از خودم ندارم. می‌خواد کار جان گریشام باشه یا دیوید ای. کلی. حالا این‌جا جولیانا مارگولیس رو هم داریم. دیگه چی می‌خوام؟


منتشر شده

در

Proudly powered by WordPress