• So long baby, so long

  ·

  در زندگی بعضی چیزها هست که نه می‌توان درباره‌یشان جرف زد و نه می‌توان حرف نزد. بعضی روزها، البته چیزهایی هست که نمی‌دانی چیستند و چرایند. و شاید هرگز هم نفهمی.

 • خسته ام؟

  ·

  چند روز دیگه کارهای اینجا با کمک ها و زحمت های فراوان شهرام (دوستم، برادرم، استادم) تموم بشه، یه کم استراحت و بعدش دوباره بپرم روی اینورش. بعد برم سراغ اون یکی، بعدش اون یکی و الخ!

  اینم شده زندگی ما.

 • جنون

  ·

  یهو می زنه به سرت همین میشه دیگه. مردشور ببره برنامه ریزی سه-چهارماهه‌ات و خودت رو با هم. حقته که گیر کنی توی این اتاق مزخرف این هتل مزخرتر وسط این ترکیه‌ی مزخرفتر از همه.

 • OO!

  ·

  ۴۸ ساعت علاف شدم که چرا Open office قاطی کرده و نمیشه راست به چپ نوشت درونش.
  نگو مشکل از فعال نبودن CTL بود!!!

 • Blah Blah Blah!

  ·

  دیگه داره تموم میشه. یعنی در اصل خیلی وقته که تموم شده ولی نمی دونم چه مرگم شده، OCD گرفتم شاید، راضی نمیشم که بدمش بیرون.:)

 • In the End

  ·

  طنابی دهید که بیاویزم خویش را!

 • But where do you go to my lovely

  ·

  Hotel Chevalier را دیده ای, بعد از سه-چهار روز هنوز منگی (اون ور آب بهش میگن Hang over!), هم از خود فیلم از تک تک دیالوگ هایش و از همه بدتر غرابت و قرابت where do you go to (my lovely) و صدا و لحن Peter Sarstedt.

 • دسکتاپ کامل با Ubuntu 8.04 – Hardy Heron – بخش اول

  ·

  این نوشته تقریبا ترجمه ایست از The Perfect Desktop – Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) . چرا تقریبا؟ چون چندتا از مراحل رو حذف کردم و چندتایی رو هم اضافه.

  با این راهنمای گام بله گام (که از نصب Ubuntu شروع میشه) شما یک دسکتاپ نسبتا کامل (بسته به نیازهایتان) و سریع و مطمئن خواهید داشت.

  (بیشتر…)