جنون

یهو می زنه به سرت همین میشه دیگه. مردشور ببره برنامه ریزی سه-چهارماهه‌ات و خودت رو با هم. حقته که گیر کنی توی این اتاق مزخرف این هتل مزخرتر وسط این ترکیه‌ی مزخرفتر از همه.

دسکتاپ کامل با Ubuntu 8.04 – Hardy Heron – بخش اول

این نوشته تقریبا ترجمه ایست از The Perfect Desktop – Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) . چرا تقریبا؟ چون چندتا از مراحل رو حذف کردم و چندتایی رو هم اضافه.

با این راهنمای گام بله گام (که از نصب Ubuntu شروع میشه) شما یک دسکتاپ نسبتا کامل (بسته به نیازهایتان) و سریع و مطمئن خواهید داشت.

Continue reading “دسکتاپ کامل با Ubuntu 8.04 – Hardy Heron – بخش اول”

Quantum of Solace

آخ که می میرم برای دقیقه ای خواب, دقیقه ای چشم گذاشتن روی هم و نبودن هیچ صدایی, نبودن صدای آن دزدگیر مسخره که دیشب هفت ساعت تمام زیر پنجره اتاقم سر و صدا کرد و صاحب بی مغز ماشین هم داشت از پنجره اش ماشینش را نگاه می کرد. دلم لک زده ساعتی سرم درد نکند یا گوشم سوت نکشد.

اسم این یکی را از 23امین جیمز باند کش رفتم.