The Blog job

یکی دیگه از معدود لذت‌های باقی‌مونده برام، انجام دادن کاری که به خیال خودم خوب بلدم. ممکنه بیشتر از یکی باشه، ممکن هم هست اگه از بیرون از دید یک ناظر بی‌طرف بهش نگاه کنم به سازنده‌اش، خالقش، کننده‌اش بد و بیراهم بگم بابت نابلدیش. یکی از این چیزهایی که فکر می‌کنم، خیال می‌کنم، بهتر […]

۵ points

محمد گرفته ما رم برده قاطی بازی اعتراف 5 پله ای!!!! یکی نیست بهش بگه مرد حسابی, آدم قحطی زده که خِر منو چسبیدی؟ به هرحال; 1- همچنان معترفم که بزرگترین خریت عمرم این بود که دبیرستان رفتم ریاضی خوندم. 2- و همچنان معنرفترم که بهترین دوران عمرم در همان دبیرستان کذایی گذشت( فراز, مجید: […]